segunda-feira, 16 de maio de 2016

sem

Sem poi
                 ...Tra
Kabesa ka odja nem xinti
Dedu kurva
Petu ka sakudi
Meio subi
Baxu xinta
Si sabura ka santu
Xinti ka pekadu
                        ...Afinal
Txorix ka tem marka

IMAGEM

Sem comentários:

Enviar um comentário